Menu

x

Brevetten

1*Duiker

Een 1*Duiker beheerst de basisvaardigheden van het duiken om duiken te kunnen uitvoeren tot een diepte van 20m.
Een 1*Duiker mag duiken met een instructeur, een Assistent-Instructeur (vanaf duik 3), een 4*Duiker (vanaf duik 5) of een 3*Duiker (vanaf duik 16).

De opleiding bestaat uit:

 • Het volgen van een theorieles
 • Het afleggen van een aantal zwembadproeven
 • Het uitvoeren van 5 duiken
 • Het uitvoeren van enkele openwaterproeven

2*Duiker

Een 2*Duiker mag duiken met iedereen die minstens het brevet 3*D heeft en mag duiken tot een diepte van 30m.
Duiken met een andere 2*D is ook toegelaten onder bepaalde voorwaarden. De maximale diepte wordt dan beperkt tot 20m.

De opleiding bestaat uit:

 • Het afleggen van een theorie-examen
 • Het afleggen van een zwembadexamen
 • 3 duikleidingen uitvoeren
 • 4 openwaterproeven afleggen (vinzwemmen, stijgproeven, redding)

3*Duiker

Een 3*Duiker is bekwaam om duiken te leiden met 1*Duikers (vanaf duik 16) of hogere brevetten.
De maximale diepte is 40m, of de toegelaten diepte van de mededuikers indien deze nog geen brevet 3*D hebben behaald.

De opleiding bestaat uit:

 • Het afleggen van een theorie-examen
 • Het afleggen van een zwembadexamen
 • 4 duikleidingen uitvoeren
 • 5 openwaterproeven afleggen (vinzwemmen, stijgproeven, redding)

4*Duiker

Een 4*Duiker is bevoegd om duiken uit te voeren tot een diepte van max. 60m, of tot de toegelaten diepte van de mededuikers.
Een 4*Duiker mag samen duiken met duikers die het 1*-brevet of hoger behaald hebben.
Daarnaast is een 4*Duiker ook in staat om Algemeen duikverantwoordelijke te zijn van meerdere duikploegen op door hem goed gekende plaatsen.

De opleiding bestaat uit:

 • Het afleggen van een theorie-examen
 • Het afleggen van een zwembadexamen
 • 2 duikleidingen uitvoeren
 • 5 openwaterproeven afleggen (vinzwemmen, stijgproeven, reddingen)