Menu

x

Aanspreekpunt Integriteit

Binnen de club is er een aanspreekpunt integriteit (API) voor incidenten van grensoverschrijdend gedrag. Een laagdrempelig aanspreekpunt, goede eerste opvang en vlotte doorverwijzing zijn cruciaal om incidenten op een gestructureerde manier aan te pakken met respect voor de melder en alle betrokkenen.

Jana Malengier

Jana Malengier

api@bluelagoontielt.be

Bert Deraedt

Bert Deraedt

api@bluelagoontielt.be